top of page

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd.

 

Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. 

Voorbeelden schade Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Schade of letsel waar u als bedrijf aansprakelijk voor bent zoals:

 1. Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

 2. Schade wanneer u product aansprakelijk bent.

 3. Schade door een meewerkend familielid, uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger.

 4. Werkgeversaansprakelijkheid; verwonding, ziekte of overlijden van een medewerker.

 5. Schade aan spullen van een medewerker.

 6. Schade aan personen en losse spullen bij plotselinge verontreiniging van bodem, oppervlaktewater en ondergronds water op een werklocatie.

Concrete voorbeelden

 1. U laat uw koffiezetapparaat aanstaan. Er breekt brand uit en het pand er naast brand ook af. Die verzekeraar meldt zich bij u met de schadeclaim; dat heet regres. Lees hier de gevolgen.

 2. U vernielt in een flat een waterleiding en alle verdiepingen krijgen waterschade.

 3. Een medewerker rijdt naar een klant toe. Onderweg rijdt u met uw fiets een voetganger aan en deze krijgt een dwarslaesie. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen keren dan de letselschade uit.

 4. U vervoert goederen en die lading stuitert tegen een auto aan. U bent “bedrijfsaansprakelijk”.

 5. Een medewerker veroorzaakt kortsluiting en uw opdrachtgever heeft een forse schade. U krijgt een aansprakelijkheidsstelling.

 

Meer informatie? Neem hier contact met ons op.

Voor wie?

Vrijwel elke ondernemer kiest ervoor om bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten. Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, is namelijk niet verzekerd met uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering. En die schades kunnen soms erg hoog oplopen. Bovendien is de schade die uw personeel veroorzaakt ook verzekerd. Verplicht? Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn niet wettelijk verplicht. Toch zijn er veel situaties waarin u deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen wel moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist.

Verschillen tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

 1. Beroepsaansprakelijkheid

 2. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd

 3. Bedrijfsaansprakelijkheid

 4. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

 5. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Uw eigen algemene leveringsvoorwaarden

Er is bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen geen noodzaak tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.

 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.

 3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Professioneel risicomanagement

Veel bedrijven zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s. Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Dat kan gedeeltelijk met bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen maar ook de eigen organisatie en interne afspraken. 

Bekijk ook onze voorbeeldcases zakelijke verzekeringen.

Urban Skyline

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een must voor elk bedrijf

Achtergrond 

​Drs. Marcel Suylen MBA heeft veel ervaring opgedaan als directeur, manager in de financiële dienstverlening o.a. bij Allianz, Rabobank en Univé. Sinds 2009 is hij actief als Senior Consultant bij Claarensteyn Consulting Group, zijn eigen adviesbureau. Vanuit deze rol adviseert hij het management van bedrijven over bedrijfsrisico's & zakelijke verzekeringen. Hij is vooral gespecialiseerd in het leveren van maatwerkoplossingen.

pensioen-voor-medewerkers-270x270.png

​Drs. Marcel Suylen MBA

bottom of page