top of page
Vergaderzaal Zakelijk

Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is het zover: er ligt een pensioenakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. Op 16 december 2021 is dit voorstel vastgelegd in een concept-wetsvoorstel ter consultatie. De hoofdlijnen van het pensioenakkoord, en de gevolgen die het heeft voor werkgevers, hebben we voor u op een rij gezet.

De belangrijkste hoofdzaken van het akkoord

In het pensioenakkoord worden zeven onderwerpen behandeld. Op 6 oktober 2022 heeft Minister Schouten de ingangsdatum van de nieuwe pensioenwet uitgesteld naar 1 juli 2023. De transitieperiode blijft vier jaar of korter, dat is uiterlijk tot 1 januari 2027.

Dit zijn de belangrijkste zaken op een rij:

 

1.AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan nu het geval is. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting. 

2.Afschaffing doorsnee premie
De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en leidend voor de pensioenopbouw. Pensioenopbouw wordt lager naarmate je ouder wordt - degressief. 

Er komt een maximaal fiscaal toegestane pensioenpremie.

De hoogte hiervan is 30% tot 2036. Daarna komt er een

additionele ruimte van 3% voor de compensatie van werknemers. Deze premie is

leeftijdsonafhankelijk, dus voor alle werknemers hetzelfde.

3.10% vrije opname
Op de pensioendatum mag de deelnemer maximaal 10% van de pensioenwaarde

opnemen. 

4.Eenvoudiger nabestaandenpensioen
Het nabestaandenpensioen zal eenvoudiger en uniformer moeten worden. Inmiddels          is er meer bekend over de invulling van het nabestaandenpensioen. 

5.Nieuwe contractvormen
De nieuwe contractvormen voor pensioenfondsen worden:

a. Het nieuwe pensioencontract;

b. De verbeterde premieregeling;

c. De bestaande premie kapitaalovereenkomst;

d. De bestaande premie uitkeringsovereenkomst;

Alle pensioenregelingen moeten hierop aangepast worden. In beide regelingen is de          beschikbare premie het uitgangspunt. Middelloon- en eindloonregelingen met de 
toekenning van aanspraken, zijn niet meer toegestaan.​

6.Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP-ers
Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, en er

wordt onderzocht hoe ZZP’ers makkelijk voor hun pensioen kunnen sparen.

7.Vervroegd uittreden
Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke regelingen te

treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan. 

De globale tijdlijn ziet er zo uit:

Tijdlijn-pensioenakkoord-2.jpeg

De datum van1 januari 2023 is uitgesteld naar 1juli 2023. 

​Marcel Suylen is sinds 2009 is actief als Specialist Pensioenen bij Claarensteyn Pensioenadvies. Vanuit deze rol adviseert hij werkgevers over collectief pensioen en medewerkers over individueel pensioen.

pensioen-voor-medewerkers-270x270.png

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe pensioenwet voor u als werkgever?