top of page
Urban Skyline

Pensioenadvies ondernemingsraad (OR)

                           

Pensioenadvies ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol als een bedrijf de pensioenregeling wil aanpassen. Dan is namelijk instemming van de OR vereist. Dit is vaak een moeilijke keuze waarbij onafhankelijk en duidelijk pensioenadvies voor de OR geen overbodige luxe is. Neem daarom contact met ons op, wij hebben ervaring bij het adviseren van ondernemingsraden.

Onze uitgangspunten voor het pensioendvies aan de ondernemingsraad

 • Belangen van werkgever en werknemer goed tegen elkaar afwegen

 • Heldere uitleg over de inhoud van de pensioenregeling en de gevolgen voor de werknemers

 • Kritisch, we zeggen het duidelijk als het niet goed is

 • We onderhandelen met de werkgever om tot een pensioenregeling te komen waarmee alle partijen tevreden zijn.

Proces instemming OR bij wijzigen pensioenregeling

Als de werkgever een wijziging doorvoert zonder instemming van de OR, dan is deze wijziging ongeldig. Wel moet de OR dan binnen één maand schriftelijk beroep aantekenen. Voor werkgevers en ondernemingsraden is de regelgeving rond de OR en haar bevoegdheden op pensioengebied niet altijd even duidelijk. De adviseurs van pensioen.com begeleiden dit proces daarom van begin tot eind. Onze werkwijze is gebaseerd op co-productie. We komen samen met de werkgever tot de beste oplossing voor alle partijen.

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies ondernemingsraad (OR)

 • Begeleiden OR bij instemming over invoering of wijziging pensioen.

 • Check van de pensioenregeling.

 • Controle voorwaarden bij aanbod van een gewijzigde pensioenregeling.

 • Geschil over pensioen met de werkgever oplossen.

 • Collectieve waardeoverdracht (verstandig of niet).

 • Second opinion pensioenregeling.

 • Begeleiden van ondernemingsraden bij geschillen

Kosten voor pensioenadvies OR

Wij adviseren ondernemingsraden alleen op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding. 

Achtergrond 

​Drs. Marcel Suylen MBA is actief als Senior Consultant bij Claarensteyn Pensioenadvies & Verzekeringen. Vanuit deze rol adviseert hij het management & OR over financiële zaken zoals pensioenen & zakelijke verzekeringen. Hij is vooral gespecialiseerd in het leveren van maatwerkoplossingen.

pensioen-voor-medewerkers-270x270.png

​Drs. Marcel Suylen MBA, Pensioenspecialist

bottom of page