Kantoren (bezoek op afspraak)

Amsterdam

Singel 250

1016 AB Amsterdam

Telefoon 020 - 2617642

Heinkenszand (ZLD)

Heinkenszandseweg 51

4451NW Heinkenszand

Telefoon 0113 - 216643

© 2018, Claarensteyn Consulting Group. 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

De afgelopen jaren hebben wij als onafhankelijk pensioenadviseur veel bedrijven geadviseerd bij het opzetten van een pensioenregeling voor het personeel.

Een goede pensioenregeling voor het personeel is anno 2020 van belang om medewerkers te binden aan uw bedrijf. Ook jonge medewerkers vinden een pensioenregeling belangrijk.

Vanuit onze ervaring kunnen wij u precies vertellen WELKE (kennis) pensioenregeling het beste bij uw organisatie past. Maar ook HOE het werkt in de praktijk.

Bij het afsluiten van een pensioenregeling voor uw medewerkers is het erg belangrijk dat alles PENSIOEN-JURIDISCH klopt. Er kunnen onaangename fiscale en financiële gevolgen ontstaan als u het niet goed regelt. Daarom hebben we hier enkele korte voorbeelden beschreven zodat u een idee heeft van de meest voorkomende fouten bij het opzetten van een collectief pensioen.

 

Drs. Marcel Suylen MBA, Sr. Pensioenadviseur

Voorkom dat u te maken krijgt met dubbele pensioenlasten

Bedrijf X wil een pensioenregeling afsluiten voor het personeel, de directie geeft aan wel te weten dat het bedrijf niet onder een verplichte pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds valt, zelfs de accountant van het bedrijf heeft dit gezegd. De directeur gaat zelf op zoek naar een pensioenaanbieder via internet. De pensioenregeling wordt zonder verdere inventarisatie van een pensioenadviseur afgesloten. Na een aantal maanden krijgt de directeur een brief van een bedrijfstakpensioenfonds, volgens dit fonds dient het bedrijf zich verplicht aan te sluiten. Nu krijgt bedrijf X een factuur van de eerder afgesloten pensioenverzekering en een factuur van het bedrijfstakpensioenfonds. Met andere woorden u heeft dubbele kosten. Oorzaak: er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de wettelijke verplichtstellingen bij pensioenfondsen.

Kunt u de jaarlijkse kosten voor de pensioenregeling nog beheersen?

Bedrijf Y draait redelijk het bedrijf heeft in het afgelopen jaar een bescheiden winst gemaakt. Bedrijf Y heeft zonder tussenkomst van een deskundige pensioenadviseur een pensioenregeling afgesloten. De directeur heeft van collega-ondernemers gehoord dat een middelloonregeling wel een goede pensioenregeling is voor de medewerkers. Het eerste jaar vallen de kosten wel mee. In het jaar daarop heeft bedrijf Y 5 nieuwe medewerkers aangenomen, tegelijker tijd is de marktrente flink gezakt. Een middelloonregeling is een gegarandeerde pensioenregeling, om deze garantie te kunnen blijven bieden krijgt het bedrijf te maken met een fors hogere pensioenlast, voeg daarbij de 5 nieuwe medewerkers. Door de fors gestegen pensioenlast zijn de cijfers van bedrijf Y diep in het rood gezakt, het bedrijf dreigt failliet te gaan.  Oorzaak bedrijf Y heeft een pensioenregeling aangeschaft die niet passend is bij het bedrijf. Een goede en complete inventarisatie door een pensioenadviseur had dit kunnen voorkomen.

Heeft u de pensioentoezeggingen aan uw medewerkers wel goed vastgelegd?

Bedrijf Z heeft zelf een pensioenregeling afgesloten. Verder wordt er niets vastgelegd en afgesproken over de exacte pensioentoezegging aan de medewerkers. In de praktijk betaalt de werkgever de volledige pensioenpremie, de medewerkers hebben geen eigen bijdrage. Een jaar later zit het bedrijf in een economische crisis, het gaat financieel slecht met het bedrijf, bedrijf Z schrijft rode cijfers. Het bedrijf zit vast aan de doorlopende pensioenlasten en er moeten medewerkers ontslagen worden. Dit had voorkomen kunnen worden door een pensioenovereenkomst op te laten stellen door een pensioenadviseur. In deze overeenkomst worden alle pensioenafspraken met een individuele medewerker vastgelegd. Deze pensioenovereenkomst gaat deel uitmaken van de reeds afgesloten arbeidsovereenkomst. In de pensioenovereenkomst wordt een clausule opgenomen over een tijdelijke verlaging van de pensioentoezegging als het economisch erg slecht gaat met het bedrijf. Oorzaak: geen deskundig advies en begeleiding ingewonnen.

 

Goede begeleiding is essentieel

Met een goede pensioenregeling bent u een aantrekkelijke werkgever, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Als u een pensioenregeling wilt treffen voor uw personeel laat u dan goed adviseren, pensioen is complexe materie met veel juridische aspecten.

Pensioenadvies: om tot een goed en passend advies te komen voor uw bedrijf/organisatie moeten een aantal stappen doorlopen worden, dit noemen we het pensioenadviesproces.  

Wij nemen u aan de hand mee en doorlopen samen het pensioenadviesproces.

Tijdens het pensioenadviestraject ontvangt u van ons (op basis van onze inventarisatie & analyse) 2-3 offertes van verschillende aanbieders, zodat u deze kunt vergelijken, wij helpen u met het maken van de juiste keuzes. Vervolgens regelen de gekozen pensioenofferte voor u in.

Voordelen begeleiding door een pensioenadviseur:

 

  • Begeleiding van A tot Z door het gehele traject, u hoeft het wiel niet zelf uit te vinden;

  • U maakt gebruik van onze best practices;

  • Door een goede inventarisatie van uw situatie krijgt u een pensioenregeling op maat;

  • U voorkomt pensioen-juridische fouten.

Wilt u meer informatie vul dan onderstaand contactformulier in, op werkdagen nemen wij binnen 24 uur contact met u op.