top of page

Een goed pensioen voor uw personeel regelen?

U bent op zoek naar pensioenadvies in Amsterdam?

Claarensteyn Pensioenadviseurs is dè specialist op het gebied van pensioenvraagstukken in de regio Amsterdam.

De pensioenspecialisten van Claarensteyn Pensioenadviseurs in Amsterdam kunnen u als onderneming of ondernemer bijstaan bij uw vraagstukken op het gebied van:

 • Collectieve pensioen, pensioen voor medewerkers;

 • Ouderdomspensioen;

 • Nabestaandenpensioen;

 • Pensioen voor de directeur groot aandeelhouder (DGA);

 • Pensioenberekeningen bij echtscheiding, pensioenopbouw in eigen beheer etc.

Daarnaast ondersteunt Claarensteyn pensioenadviseurs in Amsterdam ondernemingsraden in haar communicatie met de werkgever.

Wat zijn de consequenties als u een pensioenregeling niet goed regelt?

 • Doordat u niet goed op de hoogte bent van de relevante pensioenwetgeving kan het zijn dat uw pensioenregeling niet binnen de fiscale grenzen valt, dit kan leiden tot vervelende financiële gevolgen.

 • Als u vooraf niet laat onderzoeken of er voor uw bedrijf een verplichte aansluiting geldt bij een bedrijfstakpensioenfonds kunt u te maken krijgen met een dubbele rekening voor de pensioenpremie.

 • U heeft de financiële consequenties van de door u beoogde pensioenregeling voor de korte en lange termijn onvoldoende in beeld. Dit kan leiden tot grote teleurstelling en financiële tegenvallers.

pensioen-voor-medewerkers.jpg

Kosten pensioenregeling

Wat zijn de kosten van een pensioenregeling?

Als u niet gebonden bent aan een CAO dan kunt u kiezen. U kunt dan kiezen uit een hele eenvoudige pensioenregeling tot en met een luxe regeling (De Eend of de Mercedes). U kunt bijvoorbeeld een pensioenregeling kiezen waarbij de jaarlijkse kosten voor u als werkgever goed te beheersen zijn. Daarnaast kunt u de kosten delen met uw medewerkers. Een deel van de pensioenpremie wordt dan verrekend met het salaris. De pensioenkosten zijn bedrijfskosten die meestal voor u  fiscaal aftrekbaar zijn.

pensioen-voor-medewerkers-270x270.png

Drs. Marcel Suylen MBA, Pensioenspecialist

Goede begeleiding is essentieel

Met een goede pensioenregeling bent u een aantrekkelijke werkgever, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Als u een pensioenregeling wilt treffen voor uw personeel laat u dan goed adviseren, pensioen is complexe materie met veel juridische aspecten.

Pensioenadvies: om tot een goed en passend advies te komen voor uw bedrijf/organisatie moeten een aantal stappen doorlopen worden, dit noemen we het pensioenadviesproces.  

Wij nemen u aan de hand mee en doorlopen samen het pensioenadviesproces.

Tijdens het pensioenadviestraject ontvangt u van ons (op basis van onze inventarisatie & analyse) 2-3 offertes van verschillende aanbieders, zodat u deze kunt vergelijken, wij helpen u met het maken van de juiste keuzes. Vervolgens regelen de gekozen pensioenofferte voor u in.

 

Voordelen begeleiding door een pensioenspecialist:

 • Begeleiding van A tot Z door het gehele traject, u hoeft het wiel niet zelf uit te vinden;

 • U maakt gebruik van onze best practices;

 • Door een goede inventarisatie van uw situatie krijgt u een pensioenregeling op maat;

 • U voorkomt pensioen-juridische fouten.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

bottom of page