top of page
CPV.png

Aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven

Bijgewerkt op: 30 sep. 2022

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn de zakelijke variant van de aansprakelijkheidspolis. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd. Onderlinge schade werknemers bij Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn er niet alleen voor schade aan derden. Werknemers die bij elkaar onderling schade veroorzaken, of schade krijgen tijdens hun werk voor het bedrijf, vallen ook onder bedrijfsaansprakelijkheid. Let op dat er vaak wel weer een uitsluiting is als de schade wordt veroorzaakt door gebruik van alcohol of drugs. Of als er machine gebruikt worden voor “een geintje”. Dit risico kan dus worden meeverzekerd. Maar u kunt als werkgever dit ook volledig verzekeren met de speciale uitgebreide werknemersschadeverzekering is.

Voorbeelden schade Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen Schade of letsel waar u als bedrijf aansprakelijk voor bent zoals:

 1. Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

 2. Schade wanneer u product aansprakelijk bent.

 3. Schade door een meewerkend familielid, uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger.

 4. Werkgeversaansprakelijkheid; verwonding, ziekte of overlijden van een medewerker.

 5. Schade aan spullen van een medewerker.

 6. Schade aan personen en losse spullen bij plotselinge verontreiniging van bodem, oppervlaktewater en ondergronds water op een werklocatie.

Concrete voorbeelden

 1. U laat uw koffiezetapparaat aanstaan. Er breekt brand uit en het pand er naast brand ook af. Die verzekeraar meldt zich bij u met de schadeclaim; dat heet regres. Lees hier de gevolgen.

 2. U vernielt in een flat een waterleiding en alle verdiepingen krijgen waterschade.

 3. Een medewerker rijdt naar een klant toe. Onderweg rijdt u met uw fiets een voetganger aan en deze krijgt een dwarslaesie. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen keren dan de letselschade uit.

 4. U vervoert goederen en die lading stuitert tegen een auto aan. U bent “bedrijfsaansprakelijk”.

 5. Een medewerker veroorzaakt kortsluiting en uw opdrachtgever heeft een forse schade. U krijgt een aansprakelijkheidsstelling.


Meer informatie? Neem hier contact met ons op.


Eigen risico Voor Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen gelden natuurlijk eigen risico’s. Dat is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij schade. Als het vrijwillig eigen risico stijgt, daalt de premie. Heeft u schade dan zijn de kosten van de verzekering dus eigenlijk de premie plus het eigen risico. Op de verzekeringsbladen en in een offerte voor Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen vindt u de hoogte hiervan. U betaalt geen eigen risico voor:

 1. Kosten voor verweer.

 2. Kosten voor rechtshulp bij een strafproces of tuchtprocedure.

 3. Kosten voor een geschiloplossing zonder rechter.

 4. Kosten voor een expert.

Voor wie? Vrijwel elke ondernemer kiest ervoor om bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten. Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, is namelijk niet verzekerd met uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering. En die schades kunnen soms erg hoog oplopen. Bovendien is de schade die uw personeel veroorzaakt ook verzekerd. Verplicht? Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn niet wettelijk verplicht. Toch zijn er veel situaties waarin u deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen wel moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist.

Verschil Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

 1. Beroepsaansprakelijkheid

 2. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd

 3. Bedrijfsaansprakelijkheid

 4. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

 5. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Uitsluitingen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen U heeft vast wel eens gehuurde, geleende apparatuur, vervoerde of bewerkte goederen. Het is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is om dit te verzekeren. Met de juiste verzekering kunnen deze zaken “opzicht” ook gedekt zijn. Twijfelt u, vraag het de leverancier even om niet achteraf nog discussie te krijgen. Als er schade ontstaat aan die zaken onder opzicht, dan is er géén dekking onder de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het lenen van zaken van een ander wordt wel het quasi-eigenaarsrisico genoemd. U gebruikt namelijk deze hetzelfde alsof u het zelf in eigendom had. Verzekeraars verzekeren dit opzichtrisico dus niet standaard. Datzelfde geldt voor motorrijtuigen en luchtvaartuigen.

Verzekeringsgebied Vrijwel alle bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen kennen werelddekkingen. U bent dus verzekerd in Nederland én in het buitenland Behalve als u zaken doet in Amerika en Canada.

Milieuaansprakelijkheid ook verzekerd? Jazeker, meestal is dat onderdeel meeverzekerd op bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Daarnaast biedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking voor milieugevaarlijke stoffen. Daarbij geldt dat schade aan de verzekerde locatie zelf (bijvoorbeeld aan het bedrijventerrein) meestal niet wordt vergoed. Een additionele voorwaarde is vaak dat de milieugevaarlijke stoffen plotseling zijn vrijgekomen. Een voorbeeld: een lekkende tank staat te lekken op het terrein. Na een paar jaar klopt het bedrijf aan bij de verzekeraar omdat er een stevige grondschade is. De verzekeraar zal de claim dan vaak toekennen als een milieuaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten of er voor een dergelijke schade een extra clausule is op bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen.


Meer informatie? Neem hier contact met ons op.

Uw eigen algemene leveringsvoorwaarden Er is bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen geen noodzaak tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.

 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.

 3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Professioneel risicomanagement Veel bedrijven zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s. Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Dat kan gedeeltelijk met bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen maar ook de eigen organisatie en interne afspraken. Kijk eens op deze


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen toelichting Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn niet verplicht. Toch is het vaak verstandig bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten voor uw onderneming. Met een verzekering bent u namelijk verzekerd voor de schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren materiële schade maar ook letselschade die door u of uw werknemers wordt veroorzaakt. Het is daarom belangrijk om uit te zoeken welke risico’s uw bedrijf en uw medewerkers lopen. Deze risico’s kunnen namelijk per sector sterk verschillen. Juist om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen zijn dit no-brainer bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen om te verzekeren tegen schade waarvoor u, uw bedrijf of uw medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Uitsluitingen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen Zeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke veelgebruikte uitsluitingen.

 • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

 • Schade of kosten die u maakt om uw dienst of product opnieuw te leveren.

 • Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt.

 • Schade door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.

 • Schade waarvoor u niet aansprakelijk bent als werkgever, opdrachtgever of ondernemer.

 • Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt).

 • Milieuschade op uw bedrijfslocatie.

 • Schade door asbest.

Naverrekenen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen De premie die een bedrijf moet betalen is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en welke werkzaamheden. De meeste verzekeringsmaatschappijen berekenen de premie over de omzet en het WW-jaarloon. Aan het eind komt er een naverrekening van het verzekeringsjaar en zal zal de verzekeraar vragen dus steeds om een nieuwe opgave vragen. Het bedrijf moet die opgave vaan jaarlijks (maar soms elke drie jaar) verstrekken, zodat de verzekeraar een naverrekeningsnota kan uitrekenen.

Inlooprisico Met een inloop risico op Bedrijfsaansprakelijkheid worden schades verzekerd waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die worden ontdekt tijdens de looptijd ervan zijn in beginsel niet gedekt. Toch kan dit zogenaamde inlooprisico soms voor een bepaalde periode worden meeverzekerd.

Werkgeversaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en u aansprakelijk wordt gesteld.

Bekijk ook onze voorbeeldcases zakelijke verzekeringen.


Meer informatie? Neem hier contact met ons op.
36 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page