top of page
CPV.png

Computerverzekering

De computerverzekering of elektronicaverzekering is speciaal ontwikkeld voor deze apparatuur. Deze biedt vaak ook aanvullende dekking voor extra kosten en reconstructie van bestanden. De voorwaarden zijn doorgaans zeer ruim.


Korte omschrijving

De computerverzekering dekt risico's die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, variërend van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers. De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing. Schade aan externe informatiedragers (diskettes, back-up tapes en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag. Uitgesloten is schade door brand, ontploffing, catastrofe-achtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.

Verdere kenmerken

De ruime basisdekking van de computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden (dekking voor reconstructiekosten; tot een bepaald maximum). De schadeafwikkeling geschiedt op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde.

Voor wie bedoeld?

Alle ondernemingen die voor hun productie, administratie of omzet afhankelijk zijn van hun computerapparatuur, of dure computerapparatuur bezitten.

De premie

De premie wordt meestal na inspectie en beoordeling van het onderhoudscontract vastgesteld. Ook wordt deze wel gebaseerd op de aankoopfacturen van nieuwe apparatuur. De premie bedraagt een bepaald promillage en wordt berekend over de verzekerde waarde. Er geldt meestal wel een minimumpremie. De premie wordt berekend over de nieuwwaarde van de apparatuur.

Bijzonderheden

Er is een groeiend aantal computerverzekeraars dat ook dekking biedt voor de brandrisico's die van oudsher op de brandverzekering zijn gedekt. Met deze mogelijke dekkingsoverlapping moet bij het vaststellen van het verzekerde bedrag op zowel de computer- als de brandverzekering rekening worden gehouden.  De computerverzekering is ook bekend onder de naam elektronicaverzekering. Wilt u meer weten over de computerverzekering neem dan contact met ons op via het contactformulier.


1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page