top of page
CPV.png

Eerder stoppen met werken? Een heerlijk gevoel

Bijgewerkt op: 30 sep. 2022Stel u eens voor 5 jaar eerder stoppen met werken, wat een heerlijk gevoel.

Wilt u ook 5 jaar eerder stoppen met werken? Om eerder te kunnen stoppen met werken hanteren wij het volgende stappenplan:


1.Verzamel alle pensioengegevens van (voorgaande) werkgevers via www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met Digid);

2. Bekijk wanneer jij AOW gaat ontvangen.Bepaal de datum waarop je wilt stoppen met werken;

3. Breng jouw inkomsten en uitgaven in kaart nu en na je pensioendatum;

4. Maak een financieel overzicht of laat dit over aan ons, wij noemen dit een persoonlijk pensioenplan.

5. Bepaal of je een tekort hebt en zo ja hoe groot jouw pensioengat is.

6. Bedenk een oplossing bv. nu fiscaal gunstig bijsparen voor je pensioen of nog enige tijd deeltijd werken gedurende de jaren dat je een pensioengat hebt.Je kunt nu de juiste beslissingen gaan nemen, bijvoorbeeld hoe je de periode tot aan je pensioen wilt gaan inrichten of wat je met de vrije tijd gaat doen na je pensioendatum.Eerder stoppen kost geld

Dat is best even schrikken, als u gaat uitrekenen hoeveel pensioen u ontvangt als u besluit om eerder te stoppen met werken. Toch kan het wel, als u bijtijds begint met maatregelen om een spaarpotje op te bouwen.

Eerder stoppen met werken is natuurlijk erg aantrekkelijk, maar meestal geen haalbare kaart. Als u rond uw 60e wilt stoppen met werken, laat je zo vijf tot zeven arbeidsjaren liggen. U hebt niet alleen in die jaren geen inkomen meer en alleen maar uitgaven, maar u bouwt in die periode ook geen pensioen op. Op uw 60e krijgt u nog geen AOW. U moet in dat geval de eerste jaren dus zelf overbruggen en dan mag u wel een aardig potje (spaar)geld hebben.

Als u toch eerder wilt stoppen met werken, dan wordt uw pensioen lager omdat u het een aantal jaren minder opbouwt. Uw pensioen wordt ongeveer met 5% per jaar verlaagd, per jaar dat u eerder stopt met werken. Pensioen wordt uitgekeerd vanaf de pensioendatum tot het overlijden. Vermenigvuldig uw pensioenbedrag met de factor die hoort bij het aantal jaren dat u eerder wilt stoppen met werken en u weet ongeveer wat u aan pensioen overhoudt.


Hoeveel jaar eerderFactor*1 jaar0,942 jaar0,893 jaar0,854 jaar0,815 jaar0,78

*De factoren kunnen jaarlijks worden aangepast en zijn afhankelijk van de pensioenleeftijd. Neem voor de meest recente factoren contact op met Zwitserleven.


Rekenvoorbeeld Stel, een 66-jarige krijgt een pensioen van €15.000 per jaar. Hij of zij heeft per jaar een bedrag van € 500 aan pensioen opgebouwd. Wil hij stoppen met werken op 63-jarige leeftijd, dan is het pensioen dat wordt uitgekeerd op zijn 66e € 13.500 per jaar, omdat er drie jaar pensioenopbouw mist. Laat hij het pensioen ingaan op zijn 63e, drie jaar eerder, dan daalt het pensioenbedrag naar € 11.475 (namelijk € 13.500 x 0,85). Hou er rekening mee dat pensioenuitkeringen altijd bruto zijn, u moet er dus nog belasting over betalen. Vergelijk uw pensioenuitkering dus met uw bruto jaarinkomen; of u eerder kunt stoppen met werken hangt af van de hoogte van uw pensioenuitkering, uw spaargeld of ander vermogen en je kosten. Als u eerder wilt stoppen met werken, kunt u bijtijds maatregelen nemen, waarvan we hier een aantal voorbeelden geven.


Extra pensioen U kunt extra sparen in je pensioen. Vraag uw werkgever om een extra bedrag in uw pensioen te storten. Dat extra bedrag trekt de werkgever af van uw bruto loon. Er zijn twee soorten aanvullingen op uw pensioen: levenslang en tijdelijk.

Een levenslange aanvulling ontvangt u vanaf het moment dat u met pensioen gaat tot uw overlijden.Een tijdelijke aanvulling kunt u bijvoorbeeld voor een paar jaar nemen, ter overbrugging. Stel dat u € 10.000 nodig hebt om drie jaar te overbruggen, vanaf uw 63e tot uw 66e. In dat geval moet u € 28.000 gespaard hebben op uw 62e. U kunt met het onderstaande schema de looptijd en de factor berekenen.LooptijdFactor*1 jaar1,02 jaar1,93 jaar2,84 jaar3,65 jaar4,56 jaar5,27 jaar6,08 jaar6,79 jaar7,410 jaar8,1

*De factoren kunnen jaarlijks worden aangepast en zijn afhankelijk van de pensioenleeftijd. Neem voor de meest recente factoren contact op met Claarensteyn Pensioenadvies & Verzekeringen.


Als u eerder met pensioen wilt gaan dan de standaard pensioendatum in uw pensioenregeling, dan moet u dit bespreken met uw werkgever. Als hij akkoord gaat, informeert de werkgever zelf de pensioenmaatschappij. Deze stuurt de bevestiging en de formulieren die ingevuld moeten worden.


De erfenis van tante Mathilde

Het kan gebeuren dat u ver voor uw pensioendatum geld ‘in de schoot geworpen’ krijgt. Het is natuurlijk niet leuk is als er een familielid overlijdt, maar de erfenis biedt wel de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken; als u het geld omzet in een lijfrentepolis die uit gaat keren op een pensioendatum naar keuze, afhankelijk van het grootte van het bedrag.


Vragen?

Heb je hierover vragen of wil je door ons een persoonlijk financieel pensioenplan laten opstellen, neem dan contact op. Met de veranderingen die er nu aankomen in verband met het nieuwe pensioenakkoord is een financiële planning rondom jouw pensioensituatie nog belangrijker geworden. Begin tijdig met het verkrijgen van inzicht in jouw specifieke pensioensituatie en neem het heft in eigen handen.

Drs. Marcel Suylen MBA, Sr. Pensioenadviseur

Claarensteyn Pensioenadvies & Verzekeringen

Tel. 085-1302950

8 weergaven0 opmerkingen
bottom of page