top of page
CPV.png

Eerder stoppen met werken hoe doe je dat?


Veel mensen willen graag eerder stoppen met werken. Om eerder te kunnen stoppen met werken hanteren wij het volgende stappenplan:

1.Verzamel alle pensioengegevens van (voorgaande) werkgevers via www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met Digid);

2.Bekijk wanneer jij AOW gaat ontvangen.Bepaal de datum waarop je wilt stoppen met werken;Breng jouw inkomsten en uitgaven in kaart nu en na je pensioendatum;

3.Maak een financieel overzicht of laat dit over aan ons, wij noemen dit een verkort pensioenplan.

4.Bepaal of je een tekort hebt en zo ja hoe groot jouw pensioengat is.

5.Bedenk een oplossing bv. nu fiscaal gunstig bijsparen voor je pensioen of nog enige tijd deeltijd werken gedurende de jaren dat je een pensioengat hebt.Je kunt nu de juiste beslissingen gaan nemen, bijvoorbeeld hoe je de periode tot aan je pensioen wilt gaan inrichten of wat je met de vrije tijd gaat doen na je pensioendatum.


Heb je hierover vragen of wil je door ons een verkort financieel pensioenplanlaten opstellen, neem dan contact op. Met de veranderingen die er nu aankomen in verband met het nieuwe pensioenakkoord is een financiële planning rondom jouw pensioensituatie nog belangrijker geworden. Begin tijdig met het verkrijgen van inzicht in jouw specifieke pensioensituatie en neem het heft in eigen handen.Drs. Marcel Suylen MBA, Sr. Pensioenadviseur

Claarensteynconsultinggroup.nl

Tel. 085-1302950

4 weergaven0 opmerkingen
bottom of page