top of page
CPV.png

Het maken van een RI & E


 bijgewerkt op 11 juni 2018

Een RI&E helpt bij de aanpak van risico's in je bedrijf. Dit is verplichte kost voor iedere werkgever.

1. Wat is een RI&E?

RI&E is een afkorting van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Dit is een belangrijk hulpmiddel om risico's in je bedrijf in kaart te brengen en op te lossen. Je gaat daarbij eerst op zoek naar alle veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Vervolgens beschrijf je in een plan van aanpak welke maatregelen je neemt om die risico's aan te pakken. Ten slotte voer je dit plan van aanpak uit en houd je de RI&E actueel. Hiermee draag je bij aan goed arbobeleid.

Bekijk een luchtige introductie op de RI&E van het Steunpunt RI&E:
2. Is een RI&E verplicht?

Een RI&E is verplicht voor alle ondernemers met personeel. De Inspectie SZW controleert of bedrijven zich aan deze verplichting houden. Meestal gebeurt dat met een onaangekondigde controle in je bedrijf, waarbij de inspecteur onder meer zal vragen naar een RI&E.

In de Week van de RI&E wordt ook schriftelijk en telefonisch gecontroleerd op de aanwezigheid van een RI&E. Als blijkt dat je geen of geen goede RI&E hebt, dan krijg je meestal de kans om dit te herstellen.

3. Wat levert dit op voor mij als ondernemer?

Een RI&E is niet alleen belangrijk vanwege de wettelijke verplichting. Het voordeel is ook dat je hiermee bijdraagt aan veilig en gezond werken in je bedrijf. Dit zorgt voor minder ongevallen en meer tevreden medewerkers, wat resulteert in een hogere productiviteit en een betere positie op de arbeidsmarkt.

In de praktijk blijkt verder dat bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken andere processen ook vaak beter op de rit hebben.

4. Wie is betrokken bij het maken van een RI&E?

Een preventiemedewerker ondersteunt je bij het opstellen van een RI&E. Hij werkt hierbij samen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Als je die niet hebt, dan moet je werknemers in ieder geval in de gelegenheid stellen om advies te geven over de RI&E.

5. Moet ik een RI&E laten toetsen?

Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten een RI&E altijd laten toetsen. Een gecertificeerde arbodienst of deskundige bekijkt dan of deze voldoet aan de richtlijnen van de wet. Bij maximaal 25 werknemers krijg je een toetsingsvrijstelling als je gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument.

Als je maximaal 40 uur per week aan personeel hebt, dan kun je gebruikmaken van de zogenaamde Checklist Personeelsrisico's, waarbij toetsing niet nodig is.


Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventieabonnement tegen een gunstig maandtarief.


6. Wat zijn de kosten van een RI&E?

Het uitvoeren van een RI&E vraagt vooral om een tijdsinvestering. Zo moet een preventiemedewerker hiervoor voldoende tijd vrijmaken. Als je verplicht bent om de RI&E vervolgens te laten toetsen, dan heb je wel te maken met directe kosten. Je moet hiervoor namelijk een gecertificeerde arbodienst of deskundige inschakelen.

Sommige verzekeraars bieden bij een verzuimverzekering of ongevallenverzekering ondersteuning op het gebied van de RI&E.


Tip!

Bestel onze handige checklist arbo-risico's voor € 49,--, hiermee ga je stap voor stap aan de slag met het aanpakken van risico's in je bedrijf.

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Vaak betaalt de werknemer mee aan de kosten van een pensioenregeling. Die werknemersbijdrage wordt ook vaak eigen bijdrage aan de pensioenregeling genoemd. VARIANTEN EIGEN BIJDRAGE De eigen bijdrage v

bottom of page