top of page
CPV.png

Laatste wijzigingen inhoud Wet toekomst pensioenen!

Bijgewerkt op: 26 jan.

De Wet toekomst pensioenen is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedkeurt (naar verwachting in januari of februari), zal die ingaan op 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten per 1 januari 2027 voldoen aan de nieuwe Pensioenwet.

Wat is de kern van de laatste wijzigingen?

In de afgelopen weken zijn er diverse voorstellen ingediend om de wetteksten nog aan te passen. Daardoor kreeg de wet een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich, wat weer voor voldoende draagvlak in de Eerste Kamer kan zorgen. Voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn dit samengevat de belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel:

  1. 1. De wettelijke minimumleeftijd vanaf wanneer je pensioen opbouwt, gaat van 21 naar 18 jaar. Het voordeel daarvan is vooral dat werkende jongeren eerder pensioen opbouwen.

  2. 2. De wachttijd voor uitzendkrachten om pensioen op te bouwen vervalt.

  3. 3. De minister krijgt een zorgplicht om het aantal werknemers zonder pensioen in vijf jaar te halveren tot ca. 450.000.

Ook in het nabestaandenpensioen zijn nog wijzigingen doorgevoerd. Daardoor kan je na beëindiging van het dienstverband de dekking langer op vrijwillige basis voortzetten.

3 weergaven0 opmerkingen
bottom of page