top of page
CPV.png

Loondoorbetaling bij ziekte en WIA, laatste ontwikkelingen

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Een update.

Eind vorig jaar heeft minister Koolmees de afspraken gemaakt met werkgevers en werknemers over het alternatieve pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen Loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Nu heeft hij de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de maatregelen.


Wetsvoorstel

De drie maatregelen uit het pakket die wetswijziging vergen, zijn inmiddels uitgezet voor uitvoeringstoetsen en internetconsultatie. Het is de bedoeling het wetsvoorstel eind dit jaar naar de Tweede Kamer te sturen. Het gaat om de volgende maatregelen:

de financiële tegemoetkoming aan werkgevers van in totaal 450 miljoen euro per jaar;het leidend maken van het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer bij de toets op re-integratieinspanningen (RIV-toets) door UWV; enhet gedurende vijf jaar niet verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van WIA-gerechtigden vanwege werkhervatting.


Mkb verzuim ontzorg verzekering

Het Verbond van Verzekeraars zegt op schema liggen om per 1 januari 2020 een Mkb verzuim-ontzorgverzekering aan te bieden. Deze verzekering moet met name kleine werkgevers gaan helpen te voldoen aan de  verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. De minister werkt met verschillende partijen nog aan extra ondersteuning voor kleine ondernemers, zoals een Werkwijzer casemanagement en inrichting van een loket voor werkgevers.Advies bedrijfsarts leidend bij RIV-toets UWV

Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat vanaf 2021 het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de RIV-toets door UWV. De RIV-toets zal vanaf dat moment namelijk gebaseerd zijn op een arbeidskundige beoordeling van het re-integratieverslag, terwijl de sociaalmedische beoordeling voor het recht op een WIA-uitkering (onveranderd) uitgevoerd blijft worden door de verzekeringsarts van UWV. Mogelijke verschillen tussen het oordeel van de verzekeringsarts bij de WIA-claimbeoordeling en het actueel oordeel van de bedrijfsarts in het re-integratieverslag zal de minister zorgvuldig monitoren, evenals het opgelegde aantal loonsancties. Zo moet er een eind komen aan de onzekerheid van werkgevers dat zij een loonsanctie opgelegd kunnen krijgen vanwege een verschil in oordeel van de door hen ingehuurde bedrijfsarts en de verzekeringsarts van UWV.

Lees ook: Werkwijzer Poortwachter: nieuwe versie gepubliceerd


Verbetering uitvoering RIV-toets door UWV

De minister is bovendien met UWV in gesprek over hoe UWV de RIV-toets meer transparant kan maken voor zowel werkgevers als werknemers. UWV werkt een aantal voorstellen hiervoor op dit moment nader uit. Een van de voorstellen is een ‘quick start’ document, in aanvulling op de bestaande tekst van de Werkwijzer Poortwachter. Deze quick start heeft tot doel werkgevers in eenvoudige bewoordingen wegwijs te maken in de door hen en hun werknemers te ondernemen activiteiten gedurende de periode van loondoorbetaling bij ziekte. Een tweede voorstel is een verhoging van de kwaliteit van de rapportage die werkgevers krijgen na afloop van de RIV-toets.


Experimenten tweede spoor re-integratie

Dit najaar gaat de minister aan de slag met de kaders voor experimenten tweede spoor re-integratie. Door die experimenten wil hij inzicht krijgen in de manier waarop werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor re-integratie bij andere werkgevers optimaal kunnen benutten. In september is er een brede brainstorm om te inventariseren welke ideeën, ervaringen en belemmeringen er zijn op dit terrein. Op basis van de opbrengsten daarvan zal hij de vervolgstappen met alle betrokkenen verder vorm geven.


3 weergaven0 opmerkingen
bottom of page