top of page
CPV.png

Opstellen pensioenovereenkomst geen overbodige luxeHet is van belang om tussen de medewerker en de werkgever een pensioenovereenkomst op te stellen (in aanvulling op de arbeidsovereenkomst). Wij beschikken over pensioenprogramma’s waarmee we deze overeenkomsten kunnen opmaken.

PENSIOENTOEZEGGING AAN JE WERKNEMERS HEB JIJ HET VASTGELEGD?

Als je een hebt voor je werknemers, dan investeer je daar veel geld in. Het is daarom ook belangrijk om de pensioenregeling goed vast te leggen in de arbeidsvoorwaarden. Je loopt namelijk een financieel risico als je dat niet doet. Maar hoe kom je tot een pensioenovereenkomst waarbij je zo min mogelijk financieel risico loopt maar die wel de gewenste flexibiliteit biedt?

WIE LEGT WELKE AFSPRAKEN VAST?

Bij de pensioenregeling zijn 3 partijen betrokken, jij als werkgever, de werknemer en pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder is de verzekeraar of premie pensioen instelling (PPI). Tussen elk van deze partijen worden afspraken vastgelegd.

De afspraken tussen jou als werkgever en de pensioenuitvoerder liggen vast in de uitvoeringsovereenkomst. De afspraken tussen de pensioenuitvoerder en de werknemer liggen vast in het pensioenreglement. Tot slot worden de afspraken tussen jou als werkgever en de werknemer vastgelegd in de pensioenovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst en het Pensioenreglement stelt de pensioenuitvoerder op. Voor de pensioenovereenkomst bent jij zelf verantwoordelijk.


FINANCIËLE RISICO’S

Wij zien vaak dat werkgevers in de pensioenovereenkomst de details van de pensioenregeling vastleggen. Denk hierbij aan het opbouwpercentage, de AOW-franchise en hoogte van het nabestaandenpensioen bijvoorbeeld. Je loopt dan het risico dat de inhoud van de pensioenovereenkomst afwijkt, of in de toekomst gaat afwijken, van de inhoud van het pensioenreglement van de verzekeraar. Een toezegging over een eventueel niet verzekerd deel moet je dan zelf betalen.

We geven een voorbeeld om dit duidelijk te maken.

Eén van je werknemers overlijdt onverwacht. In de pensioenovereenkomst heb je vastgelegd hoeveel partnerpensioen per dienstjaar is opgebouwd. Nadat de verzekeraar de eerste uitkering aan de partner heeft gedaan, belt de partner je op omdat het partnerpensioen lager is dan verwacht. Uit navraag bij de pensioenuitvoerder blijkt dat het per dienstjaar toegezegde partnerpensioen in het pensioenreglement lager is dan in de pensioenovereenkomst. De verzekeraar wil de uitkering niet verhogen, omdat je altijd premie betaald hebt voor het lagere partnerpensioen. De partner blijft echter aandringen en pas na betaling van € 50.000,- verhoogt de pensioenuitvoerder de uitkering naar het in de pensioenovereenkomst afgesproken niveau.

Een ander financieel risico kan zich voordoen als de pensioenuitvoerder van jouw pensioenregeling financieel in zwaar weer raakt. Hoewel de kans op een faillissement van een verzekeraar in Nederland klein is, is het een prettig gevoel als de pensioenovereenkomst jouw verplichtingen beperkt tot de jaarlijkse premiebetaling.

FLEXIBILITEITSRISICO’S

Pensioenuitvoerders leggen in het pensioenreglement vaak vast hoe de deelnemersbijdrage wordt vastgelegd. Als je invloed op je pensioenbudget wilt houden, dan is het handig als je de eigen bijdrage regelmatig kunt aanpassen. Dat kan natuurlijk altijd, maar pensioenuitvoerders brengen tegenwoordig vaak kosten in rekening als ze het pensioenreglement moeten aanpassen. Je hebt dus veel meer flexibiliteit en lagere kosten als je de hoogte van de deelnemersbijdrage vastlegt in de pensioenovereenkomst.

Tot slot kunnen zwaarwegende (financiële) belangen van jouw onderneming aanleiding zijn om de pensioenregeling aan te passen. In de pensioenovereenkomst kan worden vastgelegd dat je dit in dergelijke situaties kunt doen zonder instemming van de werknemers, waardoor je sneller kunt ingrijpen.

Wil je meer informatie bel dan naar 085- 1302950 of stuur een e-mail naar info@claarensteyn.nl

2 weergaven0 opmerkingen
bottom of page