top of page
CPV.png

Persoonlijk pensioengesprek nodig voor iedere deelnemer en werknemer

Bijgewerkt op: 1 jun.

Nu de Wet toekomst pensioenen (Wtp) er eindelijk door lijkt te komen, wordt communicatie met de pensioendeelnemers crucialer dan ooit.


Bij veel werknemers is er amper pensioenbewustzijn. En na de parlementaire behandeling is de Wtp alleen maar ingewikkelder geworden. Die combinatie vraagt om extra inspanning vanuit pensioenfondsen, bepleit Marcel Suylen, pensioenspecialist bij Claarensteyn Pensioenadvies & Verzekeringen. “Het pensioenbewustzijn is veelal laag en met de omzetting naar persoonlijke potjes is het gevaar dat veel deelnemers niet goed begrijpen wat er gebeurt. Daarbij komt dat deelnemers ook bepaalde keuzes dienen te maken zoals een eenmalige uitkering, moment van ingang pensioen en uitruil van nabestaandenpensioen.”

Deelnemers goed meenemen

Suylen geeft een voorbeeld: “Een persoonlijk potje met driehonderdduizend euro lijkt een enorm kapitaal, maar om twintig jaar een pensioen van jaarlijks vijftienduizend euro, ofwel bruto 1.250 euro per maand, uit te keren is dat niveau pure noodzaak.”

Ook wat betreft onder andere het nabestaandenpensioen gaat er het nodige veranderen. Suylen: “Wij adviseren daarom om veel aandacht te besteden aan communicatie. Wij pleiten ervoor dat iedere deelnemer en werknemer het recht heeft op een persoonlijk pensioengesprek om goed voorgelicht te worden over de verandering naar de nieuwe situatie en de te maken keuzes en de gevolgen ervan.”


Persoonlijk pensioenplan laten opstellen

Gezien de complexiteit en gevolgen van pensioenwet adviseert Suylen om een stap verder te gaan en voor elke medewerker een financiële planning te laten opstellen rondom de gewenste pensioendatum. Dit geeft de medewerker veel inzicht in zijn of haar pensioensituatie. Aan de hand van dit persoonlijk (financieel) pensioenplan kan de medewerker met hulp van een pensioenadviseur toewerken naar de gewenste pensioendatum of om eerder te stoppen voor de pensioendatum.


Veel werkgevers betalen mee aan het persoonlijk pensioenplan

Uit onze adviespraktijk blijkt dat veel werkgevers bereid zijn om mee te betalen aan het opstellen van het persoonlijk pensioenplan voor de medewerker. Zo krijgt de medewerker een pensioenoverzicht op maat en is volledig geïnformeerd over zijn of haar pensioensituatie. De meeste werkgevers zijn bereid op het persoonlijk pensioenplan (ad €825,-- ex btw) volledig te betalen.11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Vaak betaalt de werknemer mee aan de kosten van een pensioenregeling. Die werknemersbijdrage wordt ook vaak eigen bijdrage aan de pensioenregeling genoemd. VARIANTEN EIGEN BIJDRAGE De eigen bijdrage v

bottom of page