top of page
CPV.png

Rechten en plichten mkb bij langdurig ziekteverzuim

Vorig jaar kwamen minister Koolmees en werkgevers tot afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers. Zij blijven wel twee jaar loon doorbetalen, maar de overheid zorgt voor een premiekorting en een ‘ontzorgverzekering’. Wat houdt dat in?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht tot doorbetaling van het loon van zieke werknemers tot maximaal twee jaar. Het eerste jaar betaalt de werkgever minimaal 70 procent van het loon met het wettelijk minimumloon als ondergrens. Het tweede ziektejaar betaalt de werkgever nog steeds 70 procent van het loon, maar mag het bedrag wel onder het minimumloon vallen. Ook dienen werknemer en werkgever gezamenlijk zorg te dragen voor re-integratie. Voor kleine ondernemingen kan dat een flinke last vormen.


Vaste aanstelling

Om die lasten te voorkomen proberen kleine ondernemers vaak zo min mogelijk mensen in vaste dienst te nemen. Daarom werd in het regeerakkoord van 2017 opgenomen dat kleine werkgevers nog maar één jaar verplicht zouden zijn tot loondoorbetaling. Daarna zou het UWV die verantwoordelijkheid overnemen. Als werkgeversorganisaties of andere sociale partijen andere ideeën hadden, zouden die ook worden besproken.


Nieuwe ideeën

Die nieuwe ideeën waren er. Eind 2018 werd daarom een overeenkomst bereikt tussen minister Koolmees (sociale zaken en werkgelegenheid) en de werkgeversorganisaties. Ook werd een convenant met het Verbond van Verzekeraars gesloten. Werkgevers blijven in (tegenstelling tot het regeerakkoord) toch twee jaar loon doorbetalen voor een zieke werknemer. Het UWV gaat die verplichting niet overnemen. De rechten van werknemers, zoals twee jaar ontslagbescherming en het recht op transitievergoeding, veranderen niet.


De ontzorgverzekering

Dat klinkt alsof er niets verandert. Maar dat is ook niet zo. Ten eerste komt er de mkb-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020. Dat is een verzekering voor het financiële risico van werkgevers en hulp bij de verplichtingen en taken bij loondoorbetaling bij ziekte. De verzekeraars hebben beloofd dat zij deze ontzorgverzekering gaan aanbieden en dat zij de werkgevers zullen helpen bij de verplichtingen rondom de re-integratie van de werknemer. Ook komt er in 2021 een tegemoetkoming van in totaal 450 miljoen euro voor de kosten van loondoorbetalingin de vorm van een premieheffingkorting op de Aof-premie. Werkgevers kunnen dat geld vervolgens gebruiken voor de ontzorgverzekering. Bedrijven die al een verzuimverzekering hebben kunnen die ook gewoon houden. Maar als mkb-ontzorgverzekering klaar is, kan het zijn dat die verzekering beter aansluit bij de behoeften van het bedrijf. Tegen die tijd moet dus opnieuw naar die verzekering worden gekeken.Hoe zit het met de re-integratie?

Per 1 januari 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts (RIV-toets) bepalend bij de re-integratie-inspanningen . Ook wordt het proces van loondoorbetaling transparanter. Hierbij moet het voor kleine werkgevers duidelijker worden waarop UWV beoordeelt bij de re-integratie. Daarnaast krijgen werkgevers meer mogelijkheden voor het tweede spoor, als de zieke werknemer niet terug kan keren in het eigen werk, maar bij een andere werkgever aan de slag gaat. Uiterlijk in 2021 gaat worden gekeken naar experimenten rond het tweede spoor, voor een betere re-integratie bij een andere werkgever.

3 weergaven0 opmerkingen
bottom of page