top of page
CPV.png

Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor werknemers?

Bijgewerkt op: 1 jun.


Wat betekent het pensioenakkoord voor jou? In 2020 is een pensioenakkoord gesloten voor het wijzigen van pensioenregelingen in Nederland. Hoe bekend ben jij met het akkoord? Wat betekent het voor jou? En wat verwacht je ervan? Nationale-Nederlanden zet een aantal belangrijke gevolgen van het pensioenakkoord voor je op een rijtje. Uit onderzoek naar de bekendheid van het pensioenakkoord* bleek dat werknemers niet erg bezig lijken te zijn met pensioen. Een meerderheid (61%) van de werknemers heeft wel iets gehoord over het pensioenakkoord, maar weet er weinig van. Slechts 1,7% van de werknemers heeft over het akkoord gehoord én weet er (redelijk) veel van én vindt de informatie volledig duidelijk.Meer kennis is hogere verwachting Veel Nederlanders zijn dus nog onbekend met de inhoud van het pensioenakkoord. Ze weten niet wat de mogelijke gevolgen van het akkoord zijn. Als ze verwachtingen hebben, verwachten ze dat het negatieve gevolgen zal hebben voor hun pensioensituatie. Uit het onderzoek blijkt echter óók dat hoe meer men over het pensioenakkoord weet, hoe vaker men denkt dat dit akkoord positieve gevolgen heeft voor het (eigen) pensioen. Daarom hebben we de belangrijkste gevolgen van het pensioenakkoord hieronder voor je op een rijtje gezet. Niet alles verandert Ten eerste is het belangrijk om te weten dat niet alles verandert. Zo kan je als werknemer nog steeds samen met je werkgever geld opzij zetten voor later. Ook ben je er zeker van dat je pensioen krijgt. Zelfs wanneer je met pensioen gaat in slechte economische tijden. Of wanneer je ouder wordt dan gemiddeld. Het doel van het nieuwe pensioenstelsel is dat het huidige niveau van het pensioen haalbaar blijft. Meer keuzes bij pensioen Dankzij het pensioenakkoord mogen pensioendeelnemers straks op de pensioendatum eenmalig een bedrag van maximaal 10% van het pensioen in één keer opnemen om vrij te besteden (na aftrek van verschuldigde inhoudingen en belastingen). Dat kan aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld om je schulden af te lossen (zoals een hypotheek), te reizen, je zorgvoorzieningen te regelen of je eigen woning te verbouwen. Deze keuze kan echter wel invloed hebben op de hoogte van toeslagen die je ontvangt en/of het te betalen belastingpercentage in dat jaar. Meer uniformiteit tussen pensioenregelingen in Nederland Pensioenregelingen worden uitgevoerd door pensioenfondsen en verzekeraars. De meeste regelingen bij pensioenfondsen zijn nu nog Defined Benefit (DB)-regelingen. Daarbij krijg je een pensioen op pensioendatum in het vooruitzicht gesteld, dat is het nu bij dit soort regelingen het uitgangspunt. Uitgangspunt van het nieuwe pensioenstelsel is echter de premieregeling bij verzekeraars, ppi’s (premiepensioeninstellingen) en sommige pensioenfondsen. Die noemt men ook wel de beschikbare premieregeling. Bij deze vorm van sparen voor pensioen staat de uiteindelijke uitkering nog niet vast. In het nieuwe pensioenstelsel mogen DB-regelingen niet meer worden voortgezet. Voor deze regelingen geldt dat toekomstige pensioenopbouw ook in een DC-regeling moet plaatsvinden. Heb je een DB-regeling bij een verzekeraar? Dan blijven de opgebouwde pensioengelden in DB gegarandeerd. Die worden dus niet overgezet naar DC. Bij regelingen bij pensioenfondsen kan dit anders geregeld worden. Eén premie Uniformiteit wordt ook bereikt met de invoering van één premie per pensioenregeling. Dat betekent dat voor iedereen binnen dezelfde regeling hetzelfde premiepercentage geldt. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd. Ben je jong? Dan ga je met dezelfde premie meer opbouwen dan een oudere werknemer. Omdat het systeem vandaag de dag anders werkt, krijgen we te maken met een overgang naar het nieuwe stelsel. Voor mensen tussen de 40 en 55 jaar kan dit nadelig uitpakken. Voor die groep wordt gekeken naar compensatiemogelijkheden. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over. Bestaande beschikbare premieregelingen mogen vooralsnog voor de huidige deelnemers worden voortgezet. Voorstel voor nieuw nabestaandenpensioen In het kielzog van het pensioenakkoord wordt ook het pensioen voor nabestaanden onder handen genomen. Op dit moment is voor veel mensen niet duidelijk hoe het pensioen is geregeld als hun partner overlijdt. Daarom is er een voorstel gedaan om het nabestaandenpensioen meer te uniformeren. In het voorstel wordt onder andere voorgesteld de dekking van nabestaandenpensioen niet meer afhankelijk te laten zijn van het aantal dienstjaren. Verder wordt de hoogte van het partnerpensioen gesteld op maximaal 50% van het gehele salaris en voor wezen op 20%. En om beter aan te sluiten bij de inkomensbehoefte zal de nabestaandenuitkering in plaats van levenslang bijvoorbeeld ook over een kortere periode kunnen worden uitgekeerd of met een combinatie van hoge en lage uitkeringsbedragen. AOW-leeftijd stijgt minder snel Door de veranderende leeftijdsopbouw in Nederland en de daardoor toenemende vergrijzing betalen steeds minder werkende mensen de AOW-uitkering voor steeds meer ouderen. Om de AOW betaalbaar te houden is de AOW-leeftijd sinds 1 januari 2013 omhoog gegaan, en is de stijging gekoppeld aan de levensverwachting in Nederland. Met het pensioenakkoord is afgesproken (en ook in wetgeving al vastgelegd) dat de AOW-leeftijd minder hard gaat stijgen. Nu is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In 2024 komt deze leeftijd uit op 67 jaar. Vanaf dat moment stijgt het verder, waarbij één jaar langer leven een uitstel van de AOW-startdatum van 8 maanden gaat betekenen. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. Nieuw pensioenstelsel vanaf juli 2023 De nieuwe regels worden naar verwachting vanaf 1 juli 2023 geleidelijk ingevoerd. Uitgangspunt is dat de nieuwe regels voor alle nieuwe pensioenen gaan gelden. Deze overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gebeurt zorgvuldig, en niet voor iedere pensioenregeling meteen in 2023. Voor bestaande pensioenregelingen is er een overgangsperiode afgesproken. Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel voldoen. * Onderzoek onder ruim 1.200 Nederlanders in loondienst tussen de 25 en 65 jaar van marktonderzoeksbureau Kien in opdracht van Nationale-Nederlanden over de bekendheid van het pensioenakkoord.

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Vaak betaalt de werknemer mee aan de kosten van een pensioenregeling. Die werknemersbijdrage wordt ook vaak eigen bijdrage aan de pensioenregeling genoemd. VARIANTEN EIGEN BIJDRAGE De eigen bijdrage v

bottom of page