top of page
CPV.png

​Ziekteverzuim, 7 oorzaken en 35 signalen

Bijgewerkt op: 7 mei 2019



Ziekteverzuim van personeel kan je bedrijf veel geld kosten. Hoe kun je dit voorkomen? Herken deze oorzaken en signalen en beperk het verzuim binnen jouw bedrijf.


Ziekte kun je natuurlijk niet altijd voorkomen, maar je kunt als werkgever wel een belangrijke rol spelen bij de preventie van verzuim.


Ziekteverzuim voorkomen

Er zijn verschillende soorten verzuim. Je hebt bijvoorbeeld wit verzuim (terechte ziekmelding) en zwart verzuim (onterechte ziekmelding), maar ook kort en langdurig verzuim, psychisch en fysiek verzuim. 

Langdurig verzuim wordt steeds vaker veroorzaakt door psychische klachten. Denk aan werkstress en burn-outs. Vooral bij deze vorm van verzuim kun je als werkgever een preventieve rol spelen.

Ziekteverzuim herkennen

Als je goed oplet, kun je veel gevallen van (ziekte)verzuim zien aankomen. Welke signalen zijn er dat een werknemer dreigt uit te vallen?

7 oorzaken + signalen:

1. Afnemend werkplezier

Is je werknemer nog wel happy? Werkplezier is het belangrijkste medicijn tegen ziekteverzuim. Iemand die plezier heeft in het werk, zal zich minder snel ziekmelden. Let daarom op gedragsveranderingen. Iemand is bijvoorbeeld steeds vaker:

Kortaf

Cynisch

Angstig

Prikkelbaar

Stil en teruggetrokken

Besluiteloos

Ook uiterlijke kenmerken kunnen wijzen op verminderd werkplezier. Iemand oogt bijvoorbeeld:

Vermoeid 

Futloos

Slordig

Afwezig

Als iemand vaker te laat komt is dat een extra teken aan de wand. Afnemend werkplezier en bijbehorende signalen kunnen samenhangen met een of meer van de onderstaande oorzaken en signalen.

2. Conflict met collega

Een conflict op het werk kan de oorzaak zijn van regelmatig kort verzuim of langdurig verzuim. Let vooral goed op de volgende signalen en probeer het in de kiem te smoren:

Pesten

Groepsvorming

Discriminatie

Agressie en geweld

Slechte werksfeer

3. Onveilig werken

Als een werknemer niet veilig werkt, is de kans op een bedrijfsongeval groter. Dit kan leiden tot ernstige blessures en langdurig verzuim. Let op deze signalen:

Klachten over de werkplek

Geen pauzes nemen

Niet werken volgens protocol

Geen beschermingsmiddelen dragen

Als werkgever moet jij zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Je mag ook gedragsregels opstellen voor je werknemers. 

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie, organisatie en kosten. Je wilt natuurlijk het liefst dat medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Een ziekteverzuimverzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.


4. Privéproblemen

De thuissituatie van je werknemer is veranderd. Een scheiding, een ziek kind of een sterfgeval in de familie. De spanningen rondom deze situaties kunnen hem te veel worden. Herken op tijd de signalen. Iemand is:

Verdrietig

Minder productief

Minder betrokken

Minder alert

5. Financiële problemen

Als je werknemer schulden heeft, kan dat een grote impact op zijn leven hebben. Dit kan ook leiden tot verzuim. Je herkent het bijvoorbeeld aan de volgende situaties. Iemand:

Is onrustig, gestrest

Is minder geconcentreerd op zijn werk

Is regelmatig zijn 'portemonnee vergeten' (bij de lunch of een gezamenlijk cadeau)

Is lang niet meer op vakantie geweest

Vraagt om vooruitbetaling van loon of vakantiegeld

6. Toenemende werkdruk

Oplopende werkdruk is vaak een reden voor ziekteverzuim. Als werkgever kun je dit natuurlijk goed in de gaten houden. Let er op dat iemand niet ondersneeuwt in het werk. Herken de signalen. Je werknemer:

Slaat pauzes over

Werkt regelmatig over

Is gehaast, snel geïrriteerd

Maakt veel fouten

Is niet bereid collega's te helpen

7. Fysieke en psychische klachten

Duidelijke signalen voor naderend ziekteverzuim zijn klachten over de fysieke of mentale fitheid. Misschien klaagt een werknemer zelf of je hoort het van een ander. Neem deze klachten serieus. Hieronder lees je hoe je hiermee om kunt gaan als werkgever.

Tip

Bekijk ook de video van ArboNed over het op tijd herkennen van werkstress:

Verzuim beperken, kom in actie!




Wat kun je als werkgever doen met deze signalen? Zorg dat je in alle gevallen snel in actie komt en laat zien dat je betrokken bent bij je werknemer. Maak regelmatig een praatje en vraag hoe het gaat.

Zorg dat er bij functioneringsgesprekken genoeg tijd is voor feedback. Laat weten dat er tussendoor ook ruimte is voor een gesprek. Creëer zo een open cultuur, waarin jij als werkgever benaderbaar bent. Daarmee kun je werknemers gemotiveerd houden en veel verzuimgevallen voorkomen.

Hoe pak je het aan?

Geef aan wat je opvalt en vraag vriendelijk wat er aan de hand is. Neem de tijd voor het verhaal van je werknemer. Ga niet in discussie over klachten, maar toon vooral begrip. Vraag of je iets kunt doen voor je werknemer en denk mee in mogelijke oplossingen. Schakel waar nodig direct de bedrijfsarts in of een andere arbeidsdeskundige.



Voorkom schade door ziekteverzuim

Ziekteverzuim kun je beperken, maar niet volledig voorkomen. Daarom is het slim een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Dan hoef je niet op te draaien voor de loonkosten van je zieke werknemer.

Trouwens, een verzekeraar helpt je vaak ook bij het voorkomen van verzuim. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een verzuimcoach en een gezondheidscheck voor je personeel. Vraag aan onze verzekeringsadviseur wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf of vraag een offerte aan.

13 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Vaak betaalt de werknemer mee aan de kosten van een pensioenregeling. Die werknemersbijdrage wordt ook vaak eigen bijdrage aan de pensioenregeling genoemd. VARIANTEN EIGEN BIJDRAGE De eigen bijdrage v

bottom of page