Pensioenplan ondernemer 

U denkt er over om eerder met pensioen te gaan, maar u heeft momenteel onvoldoende inzicht in uw pensioensituatie. Zonder deze informatie kunt u niet de juiste beslissingen nemen. Wij brengen uw pensioensituatie in beeld en houden daarbij rekening met de door u gewenste (vervroegde) pensioendatum. U krijgt inzicht in uw inkomsten en uitgaven vanaf nu tot en met uw AOW-datum. Wij berekenen uw pensioengat. Vervolgens kunnen wij desgewenst een pensioenaanvulling voor u regelen. Samengevat krijgt u:

  • Een berekening van uw AOW-leeftijd (wanneer krijgt u AOW)

  • Inzage in uw huidige inkomsten en uitgaven

  • Inzage in de door uw opgebouwde pensioen bij (voorgaande) werkgevers

  • Inzage in het door u opgebouwde pensioen tijdens de periode als ondernemer

  • Inzage in de door u te ontvangen AOW

  • Inzage in door u opgebouwde spaar-/beleggings-/lijfrente bedragen

  • Inzage in uw pensioengat als ondernemer

  • Een handig overzicht van uw pensioensituatie op A3-papier.

  • Bespreking van uw plan met adviezen.

Pensioenplan ondernemer met adviesgesprek bij ons op kantoor

€ 495,00Prijs