top of page

Onafhankelijke risicoscan van uw organisatie
 
Geeft uw risicomanagement een structurele boost

Heeft u onvoldoende inzicht in uw bedrijfsrisico's en loopt u onnodig financiële risico's? Wij brengen uw top 10 bedrijfsrisico's in beeld en verstevigen en verankeren uw risicomanagement.

012-vision-121x121.png
Uw bedrijfsrisico's in beeld

Voor bedrijven vanaf ca. 25 medewerkers bieden wij de mogelijkheid om een complete risicoscan te laten uitvoeren. Met deze risicoscan brengen wij de top 10 risico's van uw organisatie in beeld, we kijken dan naar diverse aspecten:

  • Strategische risico's;

  • Contractuele/juridische risico's;

  • Organisatorische risico's;

  • Financiële risico's;

  • Uw top 10 risico's geprojecteerd op uw huidige verzekeringsportefeuille;

  • Uw risicobeheersingsproces: hoe managed u uw bedrijfsrisico's?

 

U ontvangt een uitgebreide risicorapportage met uw top 10 risico's en met concrete aanbevelingen en actiepunten, waarmee u direct aan de slag kunt.  

Hieronder ziet u de 5 basisstappen van onze werkwijze:

Het is voor u belangrijk om risicomanagement stevig te verankeren in uw bedrijf en in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Wij helpen u om uw bedrijfsrisico's goed in kaart te brengen en deze structureel te managen. Ons advies is om risicomanagement echt in het DNA van uw bedrijf te integreren:

049-affiliate-121x121.png
Stap 1. Risico-identificatie

De eerste stap is het in kaart brengen van alle mogelijke risico’s die de doelstellingen van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Het makkelijkst is om te beginnen met de visie en missie van uw onderneming met de bijbehorende doelen voor de korte en lange termijn. Welke strategische, financiële of operationele risico’s kunnen een bedreiging vormen voor de realisatie van deze doelen? Vergeet de MVO-risico’s niet.

targetting-conversie-cursus-125x125.png
Stap 2. Risicoanalyse

Als alle risico’s in kaart zijn gebracht, kunnen ze worden geanalyseerd. Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet en wat zijn de gevolgen? Het resultaat van de risicoanalyse is een prioritering. Welke risico’s vormen de grootste bedreiging en verdienen de meeste aandacht van de risicomanager?

008-settings-121x121.png
Stap 3. Beheersing

Na het identificeren en analyseren van de risico’s kan de risicomanager in de regel kiezen uit vier reacties: vermijden, overdragen, beheersen/verminderen of accepteren. De risicomanager zal voor elk risico een goed onderbouwde keuze moeten maken. Volstaat het huidige beleid, is eventuele financiële schade te dragen of kan een risico worden afgedekt met een verzekering of worden overgedragen aan een derde?

conversie-optimalisatie-1-125x125-1.png
Stap 4. Monitoring

Risicomanagement is per definitie een continu proces. Het risicoprofiel van een organisatie is voortdurend aan verandering onderhevig. Om risico’s effectief te kunnen beheersen, is het van belang om mogelijke bedreigingen en beheersmaatregelen te blijven monitoren. Geadviseerd wordt om regelmatig een risicoanalyse te plannen.

PDCA-cirkel-deming-cirkel.png
Stap 5. Rapportage

Om medewerkers bewust te maken van het belang van risicomanagement en te voorkomen dat de aandacht verslapt, is het van belang om regelmatig te rapporteren over geïdentificeerde risico’s en geïmplementeerde beheersmaatregelen. Veranker risicomanagement in de bedrijfscultuur door beheersmaatregelen zichtbaar te maken en het beleid regelmatig te evalueren.

Wij helpen u om dit proces binnen uw bedrijf op te zetten of te optimaliseren.

Wat krijgt u als u een risicoscan van uw organisatie laat maken?

  • Een top 10 van uw belangrijkste zakelijke risico's;

  • Een rapportage met daarin de geadviseerde beheersmaatregelen en direct toepasbare adviezen waarmee u uw risicomanagement structureel kunt verbeteren;

  • Hulp bij het structureel verankeren van risicomanagement in uw bedrijf;

  • Optioneel: maandelijkse coaching op maat.

 

pensioen-voor-medewerkers-270x270.png
Drs. Marcel Suylen MBA
Riskmanager
marcel@claarensteyn.nl

​Drs. Marcel Suylen MBA heeft veel ervaring opgedaan als directeur, manager in de financiële dienstverlening o.a. bij Allianz, Rabobank en Univé. Sinds 2009 is hij actief als Senior  Riskmanager bij Claarensteyn Consulting Group. Vanuit deze rol helpt hij bedrijven om het risicomanagement-proces te optimaliseren.

bottom of page