top of page

Tarieven

Wij verrichten al ons werkzaamheden werken uitsluitend op basis van onderstaande tarieven en onze algemene voorwaarden, deze vindt u hier.

Tarieven verzekeringsadvies

Zakelijke verzekeringen standaard 

Afsluitkosten eenmalig:

Per pakket € 250,--;

Jaarlijkse administratie en beheerkosten:

€ 495,-- per jaar.

Zakelijke verzekeringen maatwerk normaal

Afsluitkosten eenmalig:

Per polis € 395,--;

Jaarlijkse administratie en beheerkosten:

€ 795,-- per jaar.

Zakelijke verzekeringen maatwerk complex

Inventarisatie, marktonderzoek en advisering:

Op uurbasis á €175,-- per uur excl. btw en kantoorkosten.

Afsluitkosten eenmalig:

Per polis € 895,--;

Jaarlijkse administratie en beheerkosten:

20% van de premie met een minimum van € 1495,-- per jaar.

Maatwerkadvies arbeidsongeschiktheidsverzekering

Afsluitkosten eenmalig: 

Compleet adviesgesprek met inregelen polis € 995,--*;

Jaarlijkse administratie en beheerkosten:

€ 695,-- per jaar.

Overige verzekeringsadvisering | herstructurering verzekeringsportefeuille | uitzoekwerk | marktvergelijkingen | afstemming/advisering in het Engels

Op uurbasis € 195,-- per uur excl. btw en kantoorkosten.

Tarieven pensioenadvies

Opstellen persoonlijk pensioenplan werknemer

Eenmalig:

Compleet pensioenplan werknemer met adviesgesprek € 825,-- *excl. 21% btw.

Opstellen persoonlijk pensioenplan ondernemer

Compleet pensioenplan werknemer met adviesgesprek €1295,-- *excl. 21% btw.

Pensioenaanvulling regelen beleggen of lijfrenteverzekering

Eenmalig:

Pensioenaanvulling adviseren en inregelen € 695,--*

Jaarlijkse administratie en beheerkosten polis of bancaire rekening:

€ 395,--

Pensioenvoorziening voor  directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Eenmalig: 

Compleet adviesgesprek en inregelen verzekering € 1395,--*

Jaarlijkse administratie en beheerkosten polis, 10 % van de jaarpremie met een minimum van 

€ 495,--

Pensioenregeling opzetten voor 1 medewerker

Eenmalig:

Advieskosten en inregelen polis € 1295,-- + elke volgende medewerker € 395,--*

Jaarlijkse administratie en beheerkosten polis:

10% van de jaarpremie met een minimum van € 495,-- per jaar.

Pensioenregeling opzetten voor 2 - 25 medewerkers

Eenmalig:

Advieskosten en inregelen polis € 3795,--.

Jaarlijkse administratie en beheerkosten polis:

15% van de jaarpremie met een minimum van € 1795,-- per jaar.

Pensioenregeling opzetten > 25 medewerkers

Eenmalig:

Advieskosten en inregelen polis € 4995,--.

Jaarlijkse administratie en beheerkosten polis:

10% van de jaarpremie met een minimum van € 2595,-- per jaar.

Bestaande pensioenregeling verlengen, marktonderzoek

Tarief < 10 medewerkers €1995,--

Tarief 10 - 25 medewerkers € 2995,--

Tarief > 25 medewerkers € 3995,--

Opstellen pensioenovereenkomst (bijlage arbeidsovereenkomst)

Pensioenovereenkomst € 225,-- per medewerker.

Pensioenadvisering overig

Pensioenadvies particulieren € 145,-- per uur excl. btw;

Pensioenadvies bedrijven € 225,-- per uur excl. btw.

Overige voorwaarden inzake pensioen en verzekeringsadvies

  • De eenmalige adviesfee wordt vooraf bij opdracht vooraf gefactureerd;

  • Onze beloning kan bestaan uit: provisie, een eenmalige fee, administratie en beheerkosten of een combinatie hiervan;

  • Bij overname van een verzekeringsportefeuille gelden tenminste onze tarieven, indien blijkt dat de beloning op de huidige verzekeringen lager is dan onze tarieven dan worden onze tarieven toegepast, met een minimumbeloning van 20% over de jaarpremie; 

  • Toeslag eenmalige afsluitkosten € 250 bij advisering in het Engels;

  • Op al onze werkzaamheden zijn bovengenoemde tarieven van toepassing alsmede onze algemene voorwaarden;

  • Jaarlijks kunnen de tarieven aangepast worden met een index;

  • Extra werkzaamheden, bijvoorbeeld bij meer BV's op uurbasis;

  • Het uurtarief is exclusief 21% btw;

  • De uren worden per 2 weken gefactureerd, u ontvangt hiervan een specificatie.

bottom of page