top of page
Vergaderzaal Zakelijk

Op 30 mei 2023 heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). De hoofdlijnen van de WTP, en de gevolgen die het heeft voor werkgevers, hebben we voor u op een rij gezet. De wet gaat op 1 juli 2023 in:

De belangrijkste hoofdzaken van het akkoord

In de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) worden zeven onderwerpen behandeld. 

Dit zijn de belangrijkste zaken op een rij:

 

1.AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan nu het geval is. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting. 

2.Afschaffing doorsnee premie
De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en leidend voor de pensioenopbouw. Pensioenopbouw wordt lager naarmate je ouder wordt - degressief. 

Er komt een maximaal fiscaal toegestane pensioenpremie.

De hoogte hiervan is 30% tot 2036. Daarna komt er een

additionele ruimte van 3% voor de compensatie van werknemers. Deze premie is

leeftijdsonafhankelijk, dus voor alle werknemers hetzelfde.

3.10% vrije opname
Op de pensioendatum mag de deelnemer maximaal 10% van de pensioenwaarde

opnemen. 

4.Eenvoudiger nabestaandenpensioen
Het nabestaandenpensioen zal eenvoudiger en uniformer moeten worden. Inmiddels is er meer bekend over de invulling van het nabestaandenpensioen. 

5.Nieuwe contractvormen
De nieuwe contractvormen voor pensioenfondsen worden:

a. Het nieuwe pensioencontract;

b. De verbeterde premieregeling;

c. De bestaande premie kapitaalovereenkomst;

d. De bestaande premie uitkeringsovereenkomst;

Alle pensioenregelingen moeten hierop aangepast worden. In beide regelingen is de          beschikbare premie het uitgangspunt. Middelloon- en eindloonregelingen met de 
toekenning van aanspraken, zijn niet meer toegestaan.​

6.Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP-ers
Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, en er

wordt onderzocht hoe ZZP’ers makkelijk voor hun pensioen kunnen sparen.

7.Vervroegd uittreden
Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke regelingen te

treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan. 

De globale tijdlijn ziet er zo uit:

wet-toekomst-pensioenen.png

​Marcel Suylen is sinds 2009 is actief als Specialist Pensioenen bij Claarensteyn Pensioenadvies. Vanuit deze rol adviseert hij werkgevers over collectief pensioen. Hij kan u adviseren begeleiden bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Neem hiervoor contact met ons op.

pensioen-voor-medewerkers-270x270.png

​ Marcel Suylen,

Pensioenspecialist 

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe pensioenwet voor u als werkgever?

 Bekijk hier de Q&A over de Wet Toekomst Pensioenen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies of begeleiding nodig?

Heeft u als werkgever of OR deskundig advies nodig bij de transitie naar de nieuwe pensioenregeling conform de Wet Toekomst Pensioenen? Wij begeleiden u deskundig van de oude naar de nieuwe regeling. Neem contact met ons op.

Wet toekomst pensioenen uitleg

Wet toekomst pensioenen uitleg

Video afspelen
bottom of page